Roeden-nieuws

Ten behoeve van de restauraties van Bovenmolen G en de Museummolen in Schermerhorn heeft de Schermer Molens Stichting 3 geklonken roeden besteld bij roedensmid Vaags in Aalten. Op dit moment (8-4-2021) is de roede voor Bovenmolen G afgerond en bijna klaar voor aflevering aan de molenmaker. De roeden voor de Museummolen moeten nog opgebouwd worden, dit gaat in de komende weken gebeuren.

(foto’s: van Reeuwijk bouwmeester)

Restauratie Strijkmolen I

De Schermer Molens Stichting is voornemens om Strijkmolen I maalvaardig te restaureren. Als eerste is er de huidige staat van de molen die deze restauratie vereist , het wiekenkruis moet worden vervangen en de draaiende delen behoren niet langer stil te staan. Tevens is onze ervaring dat bij ‘werkende watermolens ’ ernstige onderhoudsissues (zoals funderingsproblematiek door ‘droog’ staan) kan worden voorkomen. Daarnaast zijn er cultuur-historische redenen, de drie Strijkmolen I,K en L  vormen samen met de Korenmolen De Otter een belangrijk ensemble in ons (cultuur-)landschap .Ook zal deze restauratie de waterkwaliteit in de directe omgeving positief beïnvloeden.

Medio 2018 is door de Stichting opdracht gegeven voor bouwhistorisch onderzoek van de molen. Op basis hiervan is het restauratiebestek opgesteld. Ook strijkmolen I zal, net als de overige Schermer Molens, weer geklonken roeden krijgen.

 

Korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
– Het uitgraven en herstellen van de beide waterlopen,
– Het maken en plaatsen van een nieuw wiekenkruis,
– Het completeren van het gaandewerk in de molen,
– Het vernieuwen van de vloer en wanden in de molen en het aanbrengen van een spilkast,
– Het aanbrengen van een nieuwe houten vijzel

Kosten van de totale restauratie zijn begroot op €394.095

De Provincie Noord Holland steunt dit project met een bijdrage van 50%.
De Stichting is nu bezig met fondsen te werven, daarna zal het project worden aanbesteed.

       

 

Restauratie Museummolen

De Ondermolen D laat als museummolen dagelijks zien hoe een poldermolen werkt. Dit betekent dat deze molen veel gebruikt wordt en dat deze in uitstekende staat dient te verkeren en veilig is voor de vele bezoekers.

Uit inspecties de afgelopen jaren is gebleken dat zowel de vijzel als de roeden met hekwerk minder worden en dus vervangen dienen te worden. Tevens is dit een uitgelezen kans om het onderste watergesmeerde lager van de vijzel dieper in het water te krijgen.

Medio 2018 is door de Stichting opdracht gegeven voor twee historisch onderzoeken. Naar de historie van de vijzels in de polder Schermer en naar de historie van de molenroeden/ molenwieken in de polder Schermer. Dit is gedaan door bouwkundig bureau Van Reeuwijk in samenwerking met onze stichting. Mede op basis van deze rapporten is het restauratieplan opgesteld voor zowel de vijzel als de molenwieken. Bij de roeden willen wij de situatie van 1929 ‘herstellen’ naar geklonken stalen roeden i.p.v. gelaste stalen roeden, dit op basis van de gevonden  historische bouwgegevens en details.

Korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
– een nieuwe vijzel maken en aanbrengen ;
– een nieuwe maalstijl en steunbalk aanbrengen,
– bestaande tuigage verwijderen en de beide roeden uitnemen en af voeren;
– nieuwe geklonken roeden maken gelijk aan de Potroeden voor de molens van de Schermer;
– de gehele tuigage vernieuwen;
– het nieuwe wiekenkruis plaatsen.

De totale kosten zijn begroot op €188.138.

De provincie Noord Holland steunt dit project met een bijdrage van 50%. Verder dragen de volgende instellingen/fondsen bij:

 

 

 

 

Adres Museummolen

 

Museummolen Schermer
Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL  Schermerhorn
Tel: +31 (0)72 303 0246
E-mail: info@museummolen.nl
www.museummolen.nl

Photography: Fred Oudejans, Ingrid Schatz
Restauration videofootage: JOIR Design
Drone videography: John van Dieken

 

 

Schermer mills on Facebook