Nationale Molendagen: 11 & 12 mei 2024

Nationale Molendagen 11 en 12 mei 2024
Zaterdag 11 mei (en zondag 12 mei) is het Nationale Molendag. Door het hele land draaien veel molens, een groot deel van de molens is te bezoeken en er worden tal van activiteiten georganiseerd.
Ook veel molenaars in de Schermer laten hun molen draaien.
Draaiende molens zijn een fraai gezicht en maken nieuwsgierig. Drie van onze molens zijn dan ook opengesteld voor publiek. Natuurlijk de Museummolen in Schermerhorn, deze is open op 11 mei van 9.00 tot 16.30 en 12 mei van 11.00 – 16.00 uur. Ook is korenmolen de Otter in Oterleek beide dagen open van 10.00 – 16.00 uur. Daarnaast is poldermolen M aan de Zuidervaart 68 van buiten en van binnen te bekijken.
Op zaterdag wordt om 11:00 bij de Museummolen in Schermerhorn de gerestaureerde kindervijzel te water gelaten door de restaurateur en de voorzitter van de Schermer Molens Stichting. Op zondag 12 mei zullen de Schermer Dansers, van 13:00-15:00 te bewonderen zijn, wederom bij de Museummolen te Schermerhorn.
De andere molens in de Schermer zijn bewoond, meestal door een molenaar. Respecteer de privacy van het molenaarsgezin en betreedt het erf alleen met toestemming.

Slag bij Rustenburg

Jaarlijks wordt in Stompetoren (gemeente Alkmaar) op 11 oktober de Slag bij Rustenburg herdacht. Stichting Veteranen Alkmaar ondersteunt deze herdenking en geeft hiermee deze lokale herdenking extra betekenis.

Burgemeester Anja Schouten legt bloemen bij het monument en spreekt in de kerk. De herdenking vindt in zijn geheel in en rond de kerk plaats en belangstellenden zijn welkom.

Tijdstip 14.30- 16.00 uur.

De Molens in de Schermer worden daarom in de rouwstand gezet.

 

In de nacht van 10 op 11 oktober 1944 vindt de zogenaamde Slag bij Rustenburg plaats. Een Alkmaarse knokploeg onder leiding van Gerard Veldman krijgt in de nacht van 10 op 11 oktober de melding van een wapendropping in de kleine polder Wogmeer. De dropping wordt verraden en wanneer de knokploeg bij de dijk aankomt, worden ze opgewacht door Duitse militairen. Er ontstaat een hevig vuurgevecht waarbij Gerard Veldman om komt. Een deel van de knokploeg weet te vluchten en vindt een tijdelijke schuilplaats in boerderij Houtlust. De Duitsers ontdekken de schuilplaats en alle leden van de knokploeg worden ter plekke gefusilleerd.

 

Nieuws van het bestuur

Af en toe krijgt het bestuur de vraag: wat doen jullie allemaal? In elke nieuwsbrief staan allerlei zaken waar het bestuur over gaat en wat het bestuur samen met de beheerders en samen met de molenaars en de vrijwilligers uitvoert. Hieronder een terugblik op het afgelopen jaar. In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de plannen voor volgend jaar.

Het bestuur van de Schermer Molens Stichting vergadert iedere de eerste woensdagavond van de maand. Twee keer per jaar sluiten ook de toezichthoudende leden daarbij aan; dat zijn Aldert Pilkes, Kim Hollenberg (voor juridisch advies) en Simon Ruiter. Het bestuur bestaat uit Noor Ney, Sebastiaan Talsma, Agnes de Boer, Nadia Kreuger, Maurice Wokke en Joop Krul.

Het bestuur overlegt over diverse zaken zoals bewonerszaken en huurcontracten (deze zijn geactualiseerd naar de huidige standaard) en de sollicitatie van molenaars op De Otter te Oterleek. Tevens is er een vrijwilligerscontract gemaakt voor mensen die in het museum werken, omdat we daarmee kunnen aantonen dat zij vrijwilligerswerk verrichten voor de verzekering via de gemeente Alkmaar.

Elke maand krijgt het bestuur een financieel verslag van de penningmeester. Vanuit de Instandhoudingscommissie bespreken we de stand van zaken van de restauratieprojecten en de subsidieaanvragen en besluiten we over de planning van projecten. Dit jaar bogen we ons ook over de vraag wat er in de toekomst op het gebied van verduurzaming en onderhoud met de molens moet gebeuren.

Toeristische zaken staan ook op de agenda: zoals wie organiseert monumentendag, schermermaaldag, nationale molendag en open monumentendag. Welke media informeren we en wanneer en hoe informeren we onze molenaars hierover. Ook de toekomstplannen voor museumeducatie en educatie over molens en de droogmakerij zijn besproken.

Elke maand krijgt het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers en de omzet van de Museummolen. Eind van het jaar is besloten een nieuw kassasysteem voor het museum aan te schaffen. We bespreken de organisatie van de jaarafsluiting voor de vrijwilligers, wie wat vertelt. In het voorjaar bespreken we de start van het seizoen.

Specifieke activiteiten afgelopen jaar waren: De ‘safari’s’ van de provincie voor de regio’s Alkmaar en Westfriesland: een interessante dag voor de toeristische organisaties in deze regio’s met een dagprogramma bestaande uit sprekers en excursies. We bezochten onder andere het oude gemaal-Poldermuseum van Heerhugowaard, een vaartocht over de schermerboezem naar het Ringerscomplex aan de Kanaalkade in Alkmaar. Mats Faber en Joop Krul namen hieraan deel.

Verder heeft de SMS een voorstel ingediend bij de Noord-Hollandse Molenfederatie voor een kandidaat voor de jaarlijks molenprijs. Het thema in 2022 was ‘vastberadenheid’. Ons voorstel is gehonoreerd en tijdens de molencontactdag op 1 oktober j.l. kreeg Arie Butterman een oorkonde uitgereikt voor zijn jarenlange inzet als molenaar in de Schermer, het behoud van de molens in Noord-Holland en voor de papiermolen De Schoolmeester in het bijzonder.

Het bestuur heeft een aparte dag uitgetrokken om het afgelopen jaar te evalueren en een werkplan/jaarplanning te maken voor 2023. Het werkplan is een uitwerking van het beleidsplan 2019-2025 en van zaken die horen bij onze museumregistratie. Onderdeel van deze dag was het maken van een overzicht van onze ‘stakeholders’: wie zijn alle personen en organisaties waar we als Schermer Molens mee te maken hebben, zoals, pers, overheden, collega musea en nog veel meer. Eén van de zaken die we volgend jaar samen met de beheerders op willen pakken is een modernisering van het museumgedeelte.

 

 

 

Molenaar gezocht voor “De Otter”.

Voor korenmolen De Otter aan de Noordschermerdijk in Oterleek zoeken wij één of meerdere vrijwillige molenaars die op één of twee dagen per week de molen willen laten draaien en meel willen malen. Het malen is eventueel ook gemotoriseerd mogelijk.
Naast de molen staat de bakkerij van Fermento (onderdeel van de Raphaëlstichting) waar ongeveer tien mensen met een verstandelijke beperking werken. Zij bakken broden en koekjes en verkopen de eigen producten in de winkel met terras op het molenerf. Fermento neemt in principe het meel van de molen af.
We zoeken vrijwillige molenaars die ervaring hebben met het malen van koren of bereid zijn het korenmolenaarsvak zich eigen te maken. De vrijwillig molenaar sluit een molenaarsovereenkomst met de Schermer Molens Stichting en een vrijwilligersovereenkomst met de Raphaelstichting.
De stichting en Fermento zouden het fijn vinden als de molen in ieder geval twee dagen in de week maalt door een team van molenaars. De molenaar is lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
De molenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de molen en de veiligheid op en rond de molen gedurende de gehele draaidag en zorgt voor het lopend onderhoud van de molen inclusief de maalinrichitng. De vrijwillig molenaar is medeverantwoordelijk voor het doorgeven van de molens en de gebruiken aan een volgende generatie. Dit heet Goed Rentmeesterschap.
Belangstellende molenaars kunnen tot uiterlijk 15-09-2022 schriftelijk en gemotiveerd reageren. Vervolgens maakt een selectiecommissie een selectie van de kandidaten die het beste voldoen aan de criteria en nodigt deze uit voor een gesprek. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van de Schermer Molens Stichting, de Instandhoudingscommissie en de Raphaëlstichting.
De reactie kan worden gestuurd naar: secretaris@deschermermolens.nl en nadere informatie is te verkrijgen bij Joop Krul (bestuurslid): 06 57 25 14 10

Schermer Maaldag 4 september 2022

Op zondag 4 september draaien veel molens in de Schermer en is de Museummolen in Schermerhorn open voor bezoek. Tijdens de regionale molendagen zijn streekeigen molens te ontdekken. Elke eerste zondag van september zijn de Schermermolens aan de beurt. Tijdens de Schermermaaldag presenteert de Schermer Molens Stichting haar molens voor bezoekers in de voortuin van de gemeente Alkmaar. Dit jaar treden tevens de Schermerdansers op. Dit optreden vindt plaats op zondag 4 september tussen 13.00 en 16.00 uur bij de Museummolen.

De molens in de Schermer geven een indruk van hoe de bewoners van deze polder vroeger droge voeten kregen en hielden. Maar liefst 52 molens maalden het Schermeer leeg. Hiervan zijn nu nog 11 molens over. Daarnaast staan tegenover Rustenburg drie Strijkmolens prachtig op een rij, waarvan Strijkmolen I op dit moment wordt gerestaureerd. In molen De Otter bij Oterleek wordt graan gemalen en in de winkel ernaast verkoopt Fermento meel, brood en heerlijke koeken. Tijdens de Schermermaaldag is het een belevenis als meerdere molens draaien.

De meeste molens draaien tijdens de Schermermaaldag. Indien het hek van het erf openstaat, kunt u in overleg met de molenaar de korenmolen van binnen bezichtigen. Ondermolen O aan de Molenweg 12 in Ursem staat vanwege een 50-jarig huwelijkslustrum in de vreugdestand, Strijkmolen I draait niet vanwege de restauratie. Molen De Otter in Oterleek is van buiten en binnen te bekijken.

Een molen ervaar je pas echt als je binnen bent. Aangedreven door wind om water te verplaatsen, voel je de molen trillen, kloppen en bonken. De werking van een poldermolen is te beleven in de Museummolen aan de Noordervaart 4 in Schermerhorn. Hier wordt uiteengezet hoe de molens water uit de polder maalden en is te zien hoe de molen werkt en het droogmalen in zijn werk gaat. Het molenerf is open en in de molen zelf is via glazen panelen te zien hoe de spil draait, hoe de vijzel water oppompt en hoe de wind via de wieken het hele gaande werk aanjaagt.

 

Museummolen zoekt vrijwilligers

De Museummolen in Schermerhorn, eigendom van de Stichting Schermer Molens, is niet alleen een prachtige molen die van buiten en van binnen bezichtigd kan worden, er is ook een bezoekerscentrum en het is een officieel museum. Hoe mooi is het om daarvoor te kunnen werken.

De Museummolen is zes dagen per week geopend van april tot en met oktober en verder voor groepen op afspraak. Op de molen werken twee beheerder-molenaars en een vrijwillige molenaar en zorgen gastvrouwen en -heren voor de ontvangst van de bezoekers. Dat kunnen groepen zijn die met en bus komen of met een privégids of wandelaars en fietsers die gepland of toevallig langs de molen komen. Zeker de bezoekers die per bus komen, zijn uit veel verschillende landen afkomstig, van Duitsland en Frankrijk tot Amerika, China, Korea en Australië.

De gastvrouwen en -heren zorgen voor de ontvangst van de bezoekers, de afhandeling van de betaling van het entreegeld en de aankopen uit het winkeltje en geven tekst en uitleg over het bezoek aan de molen, het bezoekerscentrum en de film. Het seizoen start en eindigt altijd met een vrijwilligersbijeenkomst waarbij bijvoorbeeld een bezoek wordt gebracht aan een ander museum in de omgeving. De groep gastvrouwen en -heren werkt onder de dagelijkse leiding van de beheerders, vult zelfstandig het rooster in en verdeelt onderling aanvullende taken.
Naast deze groep zijn er ook vrijwilligers die in de winter zorgen voor het onderhoud van de molen en de bijgebouwen en voor de inrichting.

Ben je gastvrij en dienstverlenend ingesteld, kun je je goed redden in meerdere talen en ben je één of meer dagdelen per week, ook in het weekend, beschikbaar, neem dan contact op met bestuurslid Joop Krul (0657251410) of stuur een mail naar secretaris@deschermermolens.nl.

 

Uitnodiging “cultureel varen”.

Uitnodiging zaterdag 21 mei 2022

Vorig jaar zijn de eerste elektrische sloepen geleverd voor het project “Cultuureel Varen” . Na een half jaar succesvol proefvaren gaan wij op zaterdag 21 mei officieel van start. Wij nodigen u hierbij uit om dit samen met ons te vieren.

De inloop is om 13.00 uur waarna om 14.00 uur de opening verricht wordt door Anja Schouten, Burgemeester van Alkmaar. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de bekende zanger & entertainer Joost de Vries. Tevens is het een eer u een kijkje in de toekomst te mogen geven van “Cultureel Fietsen en Wandelen”. Wij sluiten dit evenement af om 17.00 uur.

Zondag start 13:00 tot 17:00 uur. Op beide dagen kunt u mee proefvaren in de sloepen of gebruik maken van één van de stoere Spyder Wheelz e-choppers.

 

Nationale Molendagen 2022

Ontdek de Schermermolens tijdens de Nationale Molendagen 2022!

Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei is het Nationale Molendag. Door het hele land draaien veel molens, een groot deel van de molens is te bezoeken en er worden tal van activiteiten georganiseerd.
Ook de molenaars in de Schermer laten hun molen draaien. Ter gelegenheid van de Nationale Molendag biedt de Schermer Molens Stichting een gratis toertocht aan langs elf van de vijftien molens. Naast de Museummolen in Schermerhorn en Korenmolen De Otter in Oterleek voert de route langs verschillende polder- en strijkmolens. Goed is te zien hoe de molens vrij in de Schermer polder staan als herinnering aan de 52 molens die in 1633 de polder droog maalden.


De tocht is 35 km lang en kan zowel met de fiets als met de auto of motor worden gereden. De route en bijbehorende vragenlijst zijn 14 en 15 mei vanaf 9 uur te verkrijgen bij de Museummolen aan de Noordervaart 2 in Schermerhorn en kan eventueel gedownload worden via de website van de museummolen

Bij elk van de elf molens horen drie vragen. De route eindigt bij de Museummolen waar de deelnemers op vertoon van de ingevulde vragenlijst een presentje mee naar huis krijgen. De vragenlijsten worden later nagekeken en degene die de meeste vragen goed heeft, wint een gratis rondleiding door de Museummolen! Maak een mooie fiets-, wandel-/autoroute of boottocht door de Schermerpolder en beleef de draaiende molens!

Speurtocht:

Hier downloaden

Routekaart:

De Schermer molens doen mee aan recordpoging van GVM

op 9 april tussen 11- en 12 uur in Het Jaar van de Molenaar willen de molenaars aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars een recordpoging doen om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaar het 50 jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar!

Het Gilde richt zich op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als belangenvereniging voor haar leden. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed. Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt nu een wereldrecordpoging gedaan door onze molenaars om alle draaivaardige molens in alle 11 molenprovincies in Nederland tegelijk te laten draaien. En natuurlijk doen ook de Schermermolens en de Museummolen mee aan deze actie.

Het heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat onze molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien. Bezoek de Schermer molens en de Museummolen in Schermerhorn en support de molens met deze actie op 9 april!

Enkele molenaars van Schermer molens die deelnemen aan de actie. Vlnr. Ed van Deelen, Bert Ouweltjes, Anton Pegels, Arie Butterman, Dick Jan Braay, Ron Butterman, Bram Jonk & Robin Oudhuis.

Meer info over het Jaar van de Molenaar via het Gilde van vrijwillige molenaars: Peet Wessels  +31621207895

Bovenmolen G eindigt op derde plek en krijgt 6110 van de Vriendenloterij

Op woensdag 13 oktober vond de prijsuitreiking plaats van de Vriendenloterij Molenprijs. Genomineerden uit het hele land waren naar molen “De Windhond” in Soest gekomen alwaar de cheques uitgedeeld werden na een intro van directeur Nicole Bakker. Bovenmolen G eindigde op een derde plek met 6110 stemmen, welke elk één euro waard zijn. Houtzaagmolen de Otter in Amsterdam won de prijs van 75.000 euro.

Het geld van de Vriendenloterij wordt toegevoegd aan het fonds voor bovenmolen G. Doneren kan ook nog steeds, kijk daarvoor op onze homepage.

 

Bezoek de Schermer Molens tijdens Schermer Maaldag!

Op zondag 5 september draaien veel molens in de Schermer en is de Museummolen open voor bezoek. Tijdens de regionale molendagen zijn de streekeigen molens te ontdekken. Elke eerste eerste zondag van september zijn de Schermermolens aan de beurt. Tijdens deze Schermermaaldag presenteert de Schermer Molens Stichting haar molens voor bezoekers in de voortuin van de gemeente Alkmaar.

De molens in de Schermer geven een indruk van hoe de bewoners van deze polder vroeger droge voeten kregen en hielden. Maar liefst 52 molens maalden het Schermeer leeg. Hiervan zijn nog 11 molens over. Daarnaast staan tegenover Rustenburg drie Strijkmolens prachtig op een rij en wordt in molen De Otter bij Oterleek meel gemalen en in de winkel ernaast verkoopt Fermento meel, brood en heerlijke koeken. Tijdens de Schermer Maaldag is het een belevenis als meerdere molens draaien.

De volgende molens draaien en de erven zijn toegankelijk: Ondermolen O aan de Molenweg 12 in Ursem; Strijkmolen K aan de Noordschermerdijk 14 in Oterleek, Poldermolen O aan de Noordervaart 20 in Schermerhorn, Poldermolen D aan de Noordervaart 49 in Stompetoren, Ondermolen C aan de Noordervaart 4 in Schermerhorn en Bovenmolen E aan de Molendijk 6 in Schermerhorn. Deze niet-openbare molens en molenerven worden gewoon bewoond en zijn alleen vanaf de weg of het molenpad te bekijken. Ook de molen De Otter in Oterleek is van buiten en binnen te bekijken.

Een molen ervaar je pas echt als je binnen bent. Aangedreven door wind om water te verplaatsen, voel je de molen trillen, kloppen en bonken. De werking van een poldermolen is te beleven in de Museummolen aan de Noordervaart 2 in Schermerhorn. Hier wordt uiteengezet hoe de molens water uit de polder maalden en is te zien hoe de molen werkt en het droogmalen in zijn werk gaat. Het molenerf is open en in de molen zelf is via glazen panelen te zien hoe de spil draait, hoe de vijzel water oppompt en hoe de wind via de wieken het hele gaande werk aanjagen.

Maak zondag 5 september een mooie fiets-, wandel of autoroute of boottocht door de Schermerpolder en beleef de draaiende molens!
 
Wilt u doneren voor de nieuwe molenroed voor bovenmolen G? Kijk dan ook op www.museummolen.nl.

Buitenroede Bovenmolen G gebroken

Molenmaker Poland bezig met het weghalen van losse onderdelen.

Molenmaker Poland bezig met het weghalen van losse onderdelen.

Op dinsdagmiddag 6 juli 2021 is rond half 2, geheel onverwacht, de buitenroede van Bovenmolen G bij Schermerhorn afgebroken. Hierbij is niemand gewond geraakt.

De roede is gebroken terwijl de molen zonder zeilvoering aan het draaien was. De roede heeft een gedeelte van de voorkant van de kap meegenomen waardoor er aanzienlijke schade is ontstaan aan de kap van de molen.

De molenaar/bewoner heeft direct actie ondernomen en de molenmaker op de hoogte gebracht. In afwachting van zijn komst hebben collega-molenaars geassisteerd met het weghalen van losse brokstukken en het afzetten van de omgeving. De molenmaker heeft losgekomen onderdelen van het wiekenkruis verwijderd en de kap tijdelijk afgedicht. De gebroken roede zal spoedig verwijderd worden. Ook zal de binnenroede verwijderd worden; deze stond al op de planning om vervangen te worden.

Alkmaar Centraal vroeg de molenaar/bewoner om een reactie. Klik hier voor het artikel.

 

 

Overlijden Aart Dorst

Alle molens in de Schermer staan vanaf vanochtend (25-5) in de rouwstand.
Dit vanwege het overlijden van molenaar, bewoner en Museummolen beheerder Aart Dorst. Aart woonde vanaf 1982 met zijn vrouw Henny in Bovenmolen E, aan de Molendijk 6 te Schermerhorn. Aart werd geboren op 15-10-1944 en overleed vannacht 25-5-2021. Aart was tot 2009 beheerder van de Museummolen, met ruim 27 jaren als beheerder was Aart een belangrijk sleutelfiguur in de ontwikkeling van het Museum tot regionale en internationale publiekstrekker. Het bestuur van de Schermer Molens Stichting wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies en is Aart zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn jarenlange inspanningen voor de Schermermolens en de Museummolen in het bijzonder.

Subsidie voor strijkmolen I

 

Op 2 december kwam het bericht van de provincie Noord Holland dat er een bedrag van €193.107.- beschikbaar is gesteld voor het restaureren van strijkmolen I.

Het plan is, net zoals bij strijkmolen K, om de molen geheel maalvaardig te maken. Het wiekenkruis moet vervangen worden, het gaandewerk gecompleteerd, het maken van een houten vijzel en het opmetselen van de vervallen waterlopen. Wij gaan ons nu inzetten om aanvullende fondsen te werven om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.

Binnenkort meer over deze klus!

Vorderingen restauratie strijkmolen K

 pastedGraphic.png     

   pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png

De nieuwe houten vijzel met een diameter van 2,35 meter op het erf en later op zijn plaats.

pastedGraphic_5.pngpastedGraphic_6.png

Van de gaande werken zijn vijzelwiel en onderbonkelaar opgeknapt, is het schijfloop opnieuw afgehangen en het bovenwiel van nieuwe kammen voorzien. Inmiddels is de molen geheel maalvaardig opgeleverd!

 pastedGraphic_7.png pastedGraphic_8.png

pastedGraphic_9.png pastedGraphic_10.png