De Schermer Molens Stichting is voornemens om Strijkmolen I maalvaardig te restaureren. Als eerste is er de huidige staat van de molen die deze restauratie vereist , het wiekenkruis moet worden vervangen en de draaiende delen behoren niet langer stil te staan. Tevens is onze ervaring dat bij ‘werkende watermolens ’ ernstige onderhoudsissues (zoals funderingsproblematiek door ‘droog’ staan) kan worden voorkomen. Daarnaast zijn er cultuur-historische redenen, de drie Strijkmolen I,K en L  vormen samen met de Korenmolen De Otter een belangrijk ensemble in ons (cultuur-)landschap .Ook zal deze restauratie de waterkwaliteit in de directe omgeving positief beïnvloeden.

Medio 2018 is door de Stichting opdracht gegeven voor bouwhistorisch onderzoek van de molen. Op basis hiervan is het restauratiebestek opgesteld. Ook strijkmolen I zal, net als de overige Schermer Molens, weer geklonken roeden krijgen.

 

Korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
– Het uitgraven en herstellen van de beide waterlopen,
– Het maken en plaatsen van een nieuw wiekenkruis,
– Het completeren van het gaandewerk in de molen,
– Het vernieuwen van de vloer en wanden in de molen en het aanbrengen van een spilkast,
– Het aanbrengen van een nieuwe houten vijzel

Kosten van de totale restauratie zijn begroot op €394.095

De Provincie Noord Holland steunt dit project met een bijdrage van 50%.
De Stichting is nu bezig met fondsen te werven, daarna zal het project worden aanbesteed.