Op donderdag 14 oktober is de restauratie van de Museummolen nabij Schermerhorn opgeleverd. De nieuwe vijzel is geplaatst en ook het nieuwe wiekenkruis draait inmiddels een aantal weken. De molen gedraagt zich goed in de nieuwe situatie; de molen reageert veel minder op vlagen en loopt constanter. Hiermee is een situatie uit het verleden weer in ere hersteld; de roeden zijn voor wat betreft afwerking en zeeg nagenoeg gelijk aan de geklonken roeden die de Schermer molens in haar werkzame leven hadden. Voor beelden van de molen draaiend met het nieuwe wiekenkruis, klik hier.

Begin september is begonnen met de restauratie van strijkmolen I nabij Rustenburg. De molen is ontruimd en wordt op het moment ontdaan van de woning waarna een sporenonderzoek gedaan zal worden naar de oude indeling van de molenwoning.

Tegelijkertijd is men begonnen met het uitgraven van de voorwaterloop om zo snel mogelijk de exacte maten van de vijzel te kunnen bepalen zodat in de winter de fabricage hiervan kan plaatsvinden. De waterlopen zijn in een goede staat, enkel de gemetselde boog is ingestort en zal hersteld moeten worden. Midden oktober is begonnen aan het verwijderen van het wiekenkruis. Nieuwe roeden worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De restauratieperiode loopt volgens planning van september 2021 – augustus 2022.

De restauratie van strijkmolen I wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 

 

 

 

 

 

Molenmaker Poland strijkt met eigen materieel de roeden.Deze worden in stukken gesneden en afgevoerd.