Restauratienieuws maart 2024

Strijkmolen L

De restauratie tot maalvaardige molen is inmiddels begonnen. De gehele molenwoning is gesloopt waardoor het achtkant in zicht kwam. Het achtkant zelf is gelukkig in goede staat. De molenmaker heeft vrijdag 8 maart het wiekenkruis verwijderd. In diezelfde week is ook de achterwaterloop open gegraven. Oorspronkelijk was deze restauratieklus gegund aan Jonker Monumentenbouwers in Westzaan. Wegens het faillissement van Jonker heeft het bestuur besloten de opdracht te gunnen aan J.th Poland uit Oterleek.

Bovenmolen E

Begin maart kwam het bericht van de provincie Noord Holland dat er € 288,196,00 euro is toegezegd voor het herstel van bovenmolen E. De fundering van de molen is in slechte staat waardoor de molen scheef staat. De molen is dusdanig ver gezakt dat draaien tussen de windrichtingen zuidoost en west niet meer verantwoord is. Samen met het herstellen van de fundering en het rechtzetten van de molen zal ook de zwaar gedateerde molenwoning de nodige aandacht krijgen. De stichting gaat zich de komende tijd inzetten om aanvullende fondsen te werven waarna een geschikte aannemer gezocht kan worden.

Poldermolen O

Het wiekenkruis van poldermolen O verkeert in mindere staat. Het houtwerk aan de roeden is aan vervanging toe en ook de roeden zelf zijn inmiddels ruim 50 jaar oud. Poldermolen O draait veel dankzij een fanatieke molenaar/bewoner. Het is dus van belang dat het wiekenkruis in goede conditie is. Van de provincie Noord Holland is een bedrag van € 79.406,00 ontvangen om de roeden inclusief tuigage te vernieuwen.

 

Restauratie ondermolen K & poldermolen E gereed

Eind november zijn de werkzaamheden aan ondermolen K bij Schermerhorn en poldermolen E bij Stompetoren gereed gekomen. De molens staan er weer goed bij en kunnen jaren vooruit.

Molenmaker Poland stak eind oktober de roeden nadat er eerst een platenbaan naar de molens is gelegd en het oude hekwerk is verwijderd. November was nat en winderig, waardoor het ophekken iets langer duurde dan verwacht. Maar eind november waren de beide molens dan toch gereed. De molens zijn, net als vroeger, voorzien van elk één geklonken roed. De bestaande zeilen konden worden hergebruikt en zijn weer opgehangen.

Deze restauraties zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Molenfonds.

Restauratie strijkmolen L

De restauratie van strijkmolen L, de laatste van de drie molens bij Rustenburg, is opgestart. Strijkmolen L heeft voor het laatst water gegeven in 1940 maar is stilgezet toen de boezempeilen van de Schermerboezem en Raaksmaatboezem gelijkgetrokken zijn. Hierna is de molen in gebruik gebleven als woning voor de molenaar waarbij het binnenwerk uit de molen is verwijderd en de waterlopen zijn gedempt. Nu, in 2023, begint strijkmolen L aan een nieuwe fase in het bestaan van deze in 1627 gebouwde molen. Wat staat er te gebeuren:

 • Opengraven en herstellen waterlopen;
 • Het in 1940 gesloopte binnenwerk completeren, dat betekent een nieuwe koningspil, schijfloop, bonkelaar en vijzelwiel;
 • Nieuwe houten vijzel;
 • Nieuwe windpeluw;
 • Nieuw wiekenkruis (van geklonken roeden);
 • Het geheel vernieuwen van de molenwoning waarbij de woning teruggebracht wordt in de oude stijl zoals bij strijmolens K en I.

Het werk wordt in de periode 2023-2025 uitgevoerd door J.th Poland uit Oterleek, waarbij specifieke werkzaamheden zoals metselwerk en grondwerk door gespecialiseerde onderaannemers wordt uitgevoerd.

De restauratie van strijkmolen L wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de volgende instanties;

 • Provincie Noord Holland,
 • Molenfonds, incusief bijdragen van Prins Bernhard Cultuurfonds en Gravin van Bijlandt Stichting,
 • Stichting Dioraphte
 • St Hendrik Muller Vaderl Fonds
 • Gemeente Alkmaar
 • Stichting Zabawas
 • TBI Fundatie
 • Rabobank Coöperatiefonds
 • P.W. Janssens Friesche Stichting
 • Dr Hofstee Stichting
 • Stichting Gansoord
 • Meindersma Sybenga Stichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe restauratieprojecten

Strijkmolen L, Rustenburg

Strijkmolen L is het “sluitstuk” van maalvaardige restauraties aan de Noordschermerdijk. Strijkmolens K en I zijn in de afgelopen jaren maalvaardig gerestaureerd en we prijzen ons gelukkig dat we de mogelijkheden hebben om ook strijkmolen L te kunnen restaureren. de provincie Noord Holland heeft een flinke som geld toegekend. Hierna zijn aanvullende fondsen benaderd en op het moment van schrijven loopt de aanbestedingsprocedure. We verwachten in het najaar van 2023 een aannemer te hebben gecontracteerd waarna de restauratie van start kan gaan.

Bovenmolen E, Schermerhorn

Deze molen, onderdeel van de beeldbepalende drie molens bij Schermerhorn, is toe aan een nieuwe fundering. De molen verzakt. Inmiddels heeft de molen een draaiverbod van zuidoost naar zuidwest vanwege het tegen de grond aanlopen van het wiekenkruis. Ingrijpen is dus vereist. Het plan is om de molen te voorzien van circa 30 buisheipalen waarmee ook de waterloop ondersteund gaat worden. Hierna wordt de molen weer rechtgezet. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om de gedateerde molenwoning op te knappen en te verduurzamen. De instandhoudingscommissie heeft recent het bestek goedgekeurd. Volgende stap is het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord Holland. Hierna gaan we aanvullende fondsen werven en een geschikte aannemer zoeken.

Vervangen roeden

Vanwege de hoge leeftijd van enkele van onze molenroeden hebben wij besloten deze te vervangen. Het betreft hier de buitenroede (1971) van ondermolen K en de binnenroede (1964) van poldermolen E. Er worden geklonken roeden geplaatst zoals de molens deze hadden tot 1929.

Ook zijn we voornemens om het wiekenkruis van poldermolen O te vervangen. Deze roeden inclusief ophekking dateert van 1969 en zijn aan vervanging toe.

Bij de andere molens worden waar nodig controles uitgevoerd aan de roeden. We voeren zowel visuele als ultrasone controles uit.

 

 

 

Restauratie strijkmolen I voltooid

De restauratie van strijkmolen I is gereed gekomen. Het molentechische gedeelte, waar in 2021 een aanvang mee werd gemaakt, is in december 2022 opgeleverd. De molen maalt fantastisch en loopt heel licht. Een prima staaltje vakwerk van molenmakerij Poland uit Oterleek. De molenwoning is recent (juni 2023) ook gereed gekomen. Door drukte bij aannemers is de restauratie helaas iets uitgelopen. Maar ondanks dat zijn wij zeer tevreden over het geleverde werk. De bewoners verhuizen nog deze maand terug naar “hun” molen.

Voortgang restauraties mei 2022

Bovenmolen G

Het herstel van bovenmolen G is in maart dit jaar afgerond. Molenmaker Jan Poland heeft in verband met slechte weersomstandigheden gewacht met het aanbrengen van het hekwerk tot eind februari. Begin maart was de molen weer volledig hersteld. Het resultaat is fantastisch en de molen is met geklonken roeden origineler dan vóór de roedebreuk.

Strijkmolen I

Molenmakerij J.Th. Poland uit Oterleek zit niet stil en werkt volop aan het restaureren en maalvaardig maken van de strijkmolen. De oude begane grond vloer was asbesthoudend en dit heeft voor enige vertraging gezorgd. Nadat dit gesaneerd was kon het nieuwe ondertafelement geplaatst worden, gevolgd door nieuwe vloerbalken en een nieuwe vloer. Nu wordt gewerkt aan de verdiepingsvloer en het isoleren en dichtmaken van alle wanden. Ook is de metselaar bezig met het opknappen van de gewelven. De nieuwe roeden zijn geleverd en zijn in de werkplaats al van hekwerk voorzien.

Voor beeldmateriaal verwijzen wij naar onze facebookpagina “de Schermermolens”.

 

Voortgang bovenmolen G

Op dit moment is het herstel van bovenmolen G bij Schermerhorn in volle gang.

Molenmakerij J.Th. Poland uit Oterleek heeft, nadat Becker Steigerbouwers een veilige werkplek heeft gemaakt rond de kap, de kap opnieuw gericht. Hierna zijn diverse rietlatten vervangen. Inmiddels (8-12-2021) is rietdekkersbedrijf ’t Eiland uit Schagerbrug bezig met het rietdekken van de kap. We verwachten dat de rietdekker volgende week zijn klus afrondt waarna de steiger weer verwijderd kan worden.

De nieuwe geklonken roeden zijn klaar en liggen bij molenmaker J.K. Poland in Broek op Langedijk. Zeer binnenkort wordt hier begonnen met het ophekken van de roeden. We verwachten dat bovenmolen G in februari 2022 weer draait. De financiering is echter nog niet rond, via onze crowdfunding kunt u nog steeds bijdragen aan het herstel van deze onverzekerde schade.

Restauraties: Museummolen opgeleverd, start strijkmolen I

Op donderdag 14 oktober is de restauratie van de Museummolen nabij Schermerhorn opgeleverd. De nieuwe vijzel is geplaatst en ook het nieuwe wiekenkruis draait inmiddels een aantal weken. De molen gedraagt zich goed in de nieuwe situatie; de molen reageert veel minder op vlagen en loopt constanter. Hiermee is een situatie uit het verleden weer in ere hersteld; de roeden zijn voor wat betreft afwerking en zeeg nagenoeg gelijk aan de geklonken roeden die de Schermer molens in haar werkzame leven hadden. Voor beelden van de molen draaiend met het nieuwe wiekenkruis, klik hier.

Begin september is begonnen met de restauratie van strijkmolen I nabij Rustenburg. De molen is ontruimd en wordt op het moment ontdaan van de woning waarna een sporenonderzoek gedaan zal worden naar de oude indeling van de molenwoning.

Tegelijkertijd is men begonnen met het uitgraven van de voorwaterloop om zo snel mogelijk de exacte maten van de vijzel te kunnen bepalen zodat in de winter de fabricage hiervan kan plaatsvinden. De waterlopen zijn in een goede staat, enkel de gemetselde boog is ingestort en zal hersteld moeten worden. Midden oktober is begonnen aan het verwijderen van het wiekenkruis. Nieuwe roeden worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De restauratieperiode loopt volgens planning van september 2021 – augustus 2022.

De restauratie van strijkmolen I wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 

 

 

 

 

 

Molenmaker Poland strijkt met eigen materieel de roeden.Deze worden in stukken gesneden en afgevoerd.

Nieuwe vijzel Museummolen gereed

Op 21 juli 2021 is de laatste hand gelegd aan het plaatsen en afstellen van de nieuwe vijzel. Molenmakerij Poland heeft het brugdek teruggelegd en er is proefgemalen. De vijzel loopt licht en mooi vrij van de vijzelkom. Fase 1 is hiermee afgerond!

Voor bewegende beelden verwijzen we naar onze Facebookpagina; https://www.facebook.com/museummolen

 

Adres Museummolen

 

Museummolen Schermer
Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL  Schermerhorn
Tel: +31 (0)72 303 0246
E-mail: info@museummolen.nl
www.museummolen.nl

Photography: Fred Oudejans, Ingrid Schatz
Restauration videofootage: JOIR Design
Drone videography: John van Dieken

 

 

Schermer mills on Facebook