Voortgang restauraties mei 2022

Bovenmolen G

Het herstel van bovenmolen G is in maart dit jaar afgerond. Molenmaker Jan Poland heeft in verband met slechte weersomstandigheden gewacht met het aanbrengen van het hekwerk tot eind februari. Begin maart was de molen weer volledig hersteld. Het resultaat is fantastisch en de molen is met geklonken roeden origineler dan vóór de roedebreuk.

Strijkmolen I

Molenmakerij J.Th. Poland uit Oterleek zit niet stil en werkt volop aan het restaureren en maalvaardig maken van de strijkmolen. De oude begane grond vloer was asbesthoudend en dit heeft voor enige vertraging gezorgd. Nadat dit gesaneerd was kon het nieuwe ondertafelement geplaatst worden, gevolgd door nieuwe vloerbalken en een nieuwe vloer. Nu wordt gewerkt aan de verdiepingsvloer en het isoleren en dichtmaken van alle wanden. Ook is de metselaar bezig met het opknappen van de gewelven. De nieuwe roeden zijn geleverd en zijn in de werkplaats al van hekwerk voorzien.

Voor beeldmateriaal verwijzen wij naar onze facebookpagina “de Schermermolens”.

 

Voortgang bovenmolen G

Op dit moment is het herstel van bovenmolen G bij Schermerhorn in volle gang.

Molenmakerij J.Th. Poland uit Oterleek heeft, nadat Becker Steigerbouwers een veilige werkplek heeft gemaakt rond de kap, de kap opnieuw gericht. Hierna zijn diverse rietlatten vervangen. Inmiddels (8-12-2021) is rietdekkersbedrijf ’t Eiland uit Schagerbrug bezig met het rietdekken van de kap. We verwachten dat de rietdekker volgende week zijn klus afrondt waarna de steiger weer verwijderd kan worden.

De nieuwe geklonken roeden zijn klaar en liggen bij molenmaker J.K. Poland in Broek op Langedijk. Zeer binnenkort wordt hier begonnen met het ophekken van de roeden. We verwachten dat bovenmolen G in februari 2022 weer draait. De financiering is echter nog niet rond, via onze crowdfunding kunt u nog steeds bijdragen aan het herstel van deze onverzekerde schade.

Restauraties: Museummolen opgeleverd, start strijkmolen I

Op donderdag 14 oktober is de restauratie van de Museummolen nabij Schermerhorn opgeleverd. De nieuwe vijzel is geplaatst en ook het nieuwe wiekenkruis draait inmiddels een aantal weken. De molen gedraagt zich goed in de nieuwe situatie; de molen reageert veel minder op vlagen en loopt constanter. Hiermee is een situatie uit het verleden weer in ere hersteld; de roeden zijn voor wat betreft afwerking en zeeg nagenoeg gelijk aan de geklonken roeden die de Schermer molens in haar werkzame leven hadden. Voor beelden van de molen draaiend met het nieuwe wiekenkruis, klik hier.

Begin september is begonnen met de restauratie van strijkmolen I nabij Rustenburg. De molen is ontruimd en wordt op het moment ontdaan van de woning waarna een sporenonderzoek gedaan zal worden naar de oude indeling van de molenwoning.

Tegelijkertijd is men begonnen met het uitgraven van de voorwaterloop om zo snel mogelijk de exacte maten van de vijzel te kunnen bepalen zodat in de winter de fabricage hiervan kan plaatsvinden. De waterlopen zijn in een goede staat, enkel de gemetselde boog is ingestort en zal hersteld moeten worden. Midden oktober is begonnen aan het verwijderen van het wiekenkruis. Nieuwe roeden worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De restauratieperiode loopt volgens planning van september 2021 – augustus 2022.

De restauratie van strijkmolen I wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 

 

 

 

 

 

Molenmaker Poland strijkt met eigen materieel de roeden.Deze worden in stukken gesneden en afgevoerd.

Nieuwe vijzel Museummolen gereed

Op 21 juli 2021 is de laatste hand gelegd aan het plaatsen en afstellen van de nieuwe vijzel. Molenmakerij Poland heeft het brugdek teruggelegd en er is proefgemalen. De vijzel loopt licht en mooi vrij van de vijzelkom. Fase 1 is hiermee afgerond!

Voor bewegende beelden verwijzen we naar onze Facebookpagina; https://www.facebook.com/museummolen

 

Roeden-nieuws

Ten behoeve van de restauraties van Bovenmolen G en de Museummolen in Schermerhorn heeft de Schermer Molens Stichting 3 geklonken roeden besteld bij roedensmid Vaags in Aalten. Op dit moment (8-4-2021) is de roede voor Bovenmolen G afgerond en bijna klaar voor aflevering aan de molenmaker. De roeden voor de Museummolen moeten nog opgebouwd worden, dit gaat in de komende weken gebeuren.

(foto’s: van Reeuwijk bouwmeester)

Restauratie Strijkmolen I

De Schermer Molens Stichting is voornemens om Strijkmolen I maalvaardig te restaureren. Als eerste is er de huidige staat van de molen die deze restauratie vereist , het wiekenkruis moet worden vervangen en de draaiende delen behoren niet langer stil te staan. Tevens is onze ervaring dat bij ‘werkende watermolens ’ ernstige onderhoudsissues (zoals funderingsproblematiek door ‘droog’ staan) kan worden voorkomen. Daarnaast zijn er cultuur-historische redenen, de drie Strijkmolen I,K en L  vormen samen met de Korenmolen De Otter een belangrijk ensemble in ons (cultuur-)landschap .Ook zal deze restauratie de waterkwaliteit in de directe omgeving positief beïnvloeden.

Medio 2018 is door de Stichting opdracht gegeven voor bouwhistorisch onderzoek van de molen. Op basis hiervan is het restauratiebestek opgesteld. Ook strijkmolen I zal, net als de overige Schermer Molens, weer geklonken roeden krijgen.

 

Korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
– Het uitgraven en herstellen van de beide waterlopen,
– Het maken en plaatsen van een nieuw wiekenkruis,
– Het completeren van het gaandewerk in de molen,
– Het vernieuwen van de vloer en wanden in de molen en het aanbrengen van een spilkast,
– Het aanbrengen van een nieuwe houten vijzel

Kosten van de totale restauratie zijn begroot op €394.095

De Provincie Noord Holland steunt dit project met een bijdrage van 50%.
De Stichting is nu bezig met fondsen te werven, daarna zal het project worden aanbesteed.

       

 

Restauratie Museummolen

De Ondermolen D laat als museummolen dagelijks zien hoe een poldermolen werkt. Dit betekent dat deze molen veel gebruikt wordt en dat deze in uitstekende staat dient te verkeren en veilig is voor de vele bezoekers.

Uit inspecties de afgelopen jaren is gebleken dat zowel de vijzel als de roeden met hekwerk minder worden en dus vervangen dienen te worden. Tevens is dit een uitgelezen kans om het onderste watergesmeerde lager van de vijzel dieper in het water te krijgen.

Medio 2018 is door de Stichting opdracht gegeven voor twee historisch onderzoeken. Naar de historie van de vijzels in de polder Schermer en naar de historie van de molenroeden/ molenwieken in de polder Schermer. Dit is gedaan door bouwkundig bureau Van Reeuwijk in samenwerking met onze stichting. Mede op basis van deze rapporten is het restauratieplan opgesteld voor zowel de vijzel als de molenwieken. Bij de roeden willen wij de situatie van 1929 ‘herstellen’ naar geklonken stalen roeden i.p.v. gelaste stalen roeden, dit op basis van de gevonden  historische bouwgegevens en details.

Korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
– een nieuwe vijzel maken en aanbrengen ;
– een nieuwe maalstijl en steunbalk aanbrengen,
– bestaande tuigage verwijderen en de beide roeden uitnemen en af voeren;
– nieuwe geklonken roeden maken gelijk aan de Potroeden voor de molens van de Schermer;
– de gehele tuigage vernieuwen;
– het nieuwe wiekenkruis plaatsen.

De totale kosten zijn begroot op €188.138.

De provincie Noord Holland steunt dit project met een bijdrage van 50%. Verder dragen de volgende instellingen/fondsen bij:

 

 

 

 

Adres Museummolen

 

Museummolen Schermer
Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL  Schermerhorn
Tel: +31 (0)72 303 0246
E-mail: info@museummolen.nl
www.museummolen.nl

Photography: Fred Oudejans, Ingrid Schatz
Restauration videofootage: JOIR Design
Drone videography: John van Dieken

 

 

Schermer mills on Facebook