In de tweede helft van 2020 zijn de restauraties afgerond van strijkmolen K en poldermolen D. Beide molens zijn weer volledig maalvaardig!

Meer informatie over deze restauraties staat op de algemene nieuwspagina.