Strijkmolen L

De restauratie tot maalvaardige molen is inmiddels begonnen. De gehele molenwoning is gesloopt waardoor het achtkant in zicht kwam. Het achtkant zelf is gelukkig in goede staat. De molenmaker heeft vrijdag 8 maart het wiekenkruis verwijderd. In diezelfde week is ook de achterwaterloop open gegraven. Oorspronkelijk was deze restauratieklus gegund aan Jonker Monumentenbouwers in Westzaan. Wegens het faillissement van Jonker heeft het bestuur besloten de opdracht te gunnen aan J.th Poland uit Oterleek.

Bovenmolen E

Begin maart kwam het bericht van de provincie Noord Holland dat er € 288,196,00 euro is toegezegd voor het herstel van bovenmolen E. De fundering van de molen is in slechte staat waardoor de molen scheef staat. De molen is dusdanig ver gezakt dat draaien tussen de windrichtingen zuidoost en west niet meer verantwoord is. Samen met het herstellen van de fundering en het rechtzetten van de molen zal ook de zwaar gedateerde molenwoning de nodige aandacht krijgen. De stichting gaat zich de komende tijd inzetten om aanvullende fondsen te werven waarna een geschikte aannemer gezocht kan worden.

Poldermolen O

Het wiekenkruis van poldermolen O verkeert in mindere staat. Het houtwerk aan de roeden is aan vervanging toe en ook de roeden zelf zijn inmiddels ruim 50 jaar oud. Poldermolen O draait veel dankzij een fanatieke molenaar/bewoner. Het is dus van belang dat het wiekenkruis in goede conditie is. Van de provincie Noord Holland is een bedrag van € 79.406,00 ontvangen om de roeden inclusief tuigage te vernieuwen.