De restauratie van strijkmolen L, de laatste van de drie molens bij Rustenburg, is opgestart. Strijkmolen L heeft voor het laatst water gegeven in 1940 maar is stilgezet toen de boezempeilen van de Schermerboezem en Raaksmaatboezem gelijkgetrokken zijn. Hierna is de molen in gebruik gebleven als woning voor de molenaar waarbij het binnenwerk uit de molen is verwijderd en de waterlopen zijn gedempt. Nu, in 2023, begint strijkmolen L aan een nieuwe fase in het bestaan van deze in 1627 gebouwde molen. Wat staat er te gebeuren:

 • Opengraven en herstellen waterlopen;
 • Het in 1940 gesloopte binnenwerk completeren, dat betekent een nieuwe koningspil, schijfloop, bonkelaar en vijzelwiel;
 • Nieuwe houten vijzel;
 • Nieuwe windpeluw;
 • Nieuw wiekenkruis (van geklonken roeden);
 • Het geheel vernieuwen van de molenwoning waarbij de woning teruggebracht wordt in de oude stijl zoals bij strijmolens K en I.

Het werk wordt in de periode 2023-2025 uitgevoerd door J.th Poland uit Oterleek, waarbij specifieke werkzaamheden zoals metselwerk en grondwerk door gespecialiseerde onderaannemers wordt uitgevoerd.

De restauratie van strijkmolen L wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de volgende instanties;

 • Provincie Noord Holland,
 • Molenfonds, incusief bijdragen van Prins Bernhard Cultuurfonds en Gravin van Bijlandt Stichting,
 • Stichting Dioraphte
 • St Hendrik Muller Vaderl Fonds
 • Gemeente Alkmaar
 • Stichting Zabawas
 • TBI Fundatie
 • Rabobank Coöperatiefonds
 • P.W. Janssens Friesche Stichting
 • Dr Hofstee Stichting
 • Stichting Gansoord
 • Meindersma Sybenga Stichting