Strijkmolen L, Rustenburg

Strijkmolen L is het “sluitstuk” van maalvaardige restauraties aan de Noordschermerdijk. Strijkmolens K en I zijn in de afgelopen jaren maalvaardig gerestaureerd en we prijzen ons gelukkig dat we de mogelijkheden hebben om ook strijkmolen L te kunnen restaureren. de provincie Noord Holland heeft een flinke som geld toegekend. Hierna zijn aanvullende fondsen benaderd en op het moment van schrijven loopt de aanbestedingsprocedure. We verwachten in het najaar van 2023 een aannemer te hebben gecontracteerd waarna de restauratie van start kan gaan.

Bovenmolen E, Schermerhorn

Deze molen, onderdeel van de beeldbepalende drie molens bij Schermerhorn, is toe aan een nieuwe fundering. De molen verzakt. Inmiddels heeft de molen een draaiverbod van zuidoost naar zuidwest vanwege het tegen de grond aanlopen van het wiekenkruis. Ingrijpen is dus vereist. Het plan is om de molen te voorzien van circa 30 buisheipalen waarmee ook de waterloop ondersteund gaat worden. Hierna wordt de molen weer rechtgezet. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om de gedateerde molenwoning op te knappen en te verduurzamen. De instandhoudingscommissie heeft recent het bestek goedgekeurd. Volgende stap is het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord Holland. Hierna gaan we aanvullende fondsen werven en een geschikte aannemer zoeken.

Vervangen roeden

Vanwege de hoge leeftijd van enkele van onze molenroeden hebben wij besloten deze te vervangen. Het betreft hier de buitenroede (1971) van ondermolen K en de binnenroede (1964) van poldermolen E. Er worden geklonken roeden geplaatst zoals de molens deze hadden tot 1929.

Ook zijn we voornemens om het wiekenkruis van poldermolen O te vervangen. Deze roeden inclusief ophekking dateert van 1969 en zijn aan vervanging toe.

Bij de andere molens worden waar nodig controles uitgevoerd aan de roeden. We voeren zowel visuele als ultrasone controles uit.