Voor korenmolen De Otter aan de Noordschermerdijk in Oterleek zoeken wij één of meerdere vrijwillige molenaars die op één of twee dagen per week de molen willen laten draaien en meel willen malen. Het malen is eventueel ook gemotoriseerd mogelijk.
Naast de molen staat de bakkerij van Fermento (onderdeel van de Raphaëlstichting) waar ongeveer tien mensen met een verstandelijke beperking werken. Zij bakken broden en koekjes en verkopen de eigen producten in de winkel met terras op het molenerf. Fermento neemt in principe het meel van de molen af.
We zoeken vrijwillige molenaars die ervaring hebben met het malen van koren of bereid zijn het korenmolenaarsvak zich eigen te maken. De vrijwillig molenaar sluit een molenaarsovereenkomst met de Schermer Molens Stichting en een vrijwilligersovereenkomst met de Raphaelstichting.
De stichting en Fermento zouden het fijn vinden als de molen in ieder geval twee dagen in de week maalt door een team van molenaars. De molenaar is lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
De molenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de molen en de veiligheid op en rond de molen gedurende de gehele draaidag en zorgt voor het lopend onderhoud van de molen inclusief de maalinrichitng. De vrijwillig molenaar is medeverantwoordelijk voor het doorgeven van de molens en de gebruiken aan een volgende generatie. Dit heet Goed Rentmeesterschap.
Belangstellende molenaars kunnen tot uiterlijk 15-09-2022 schriftelijk en gemotiveerd reageren. Vervolgens maakt een selectiecommissie een selectie van de kandidaten die het beste voldoen aan de criteria en nodigt deze uit voor een gesprek. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van de Schermer Molens Stichting, de Instandhoudingscommissie en de Raphaëlstichting.
De reactie kan worden gestuurd naar: secretaris@deschermermolens.nl en nadere informatie is te verkrijgen bij Joop Krul (bestuurslid): 06 57 25 14 10